Projekty                             
  O fundacji                         
  Cele                                   
  Teksty                              
  Galeria                              
  Linki                                   
  Kontakt                              
      CELE 
       
       
Fundacja stawia sobie za cele:

organizowanie wydarzeń związanych z kulturą obrazu,
propagowanie wiedzy o fotografii, filmie i innych sztukach wizualnych,
rozwijanie świadomości medialnej i wizualnej społeczeństwa,
promowanie młodych twórców.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

organizowanie Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi,
prowadzenie badań społecznych,
organizowanie wystaw fotograficznych,
prowadzenie ośrodka edukacji wizualnej,
organizowanie szkoleń i warsztatów fotograficznych,
prowadzenie działalności wydawniczej,
organizowanie sympozjów, zjazdów i paneli dyskusyjnych,
współpracę z osobami oraz instytucjami o podobnych celach.