Projects                            
  About The Foundation
 

Goals                                   

  Texts                         
  Gallery                            
  Links                                 
  Contact                             
      LINKS
       
       

Instytutions:


£ód¼ Art Center - www.lodzartcenter.com

Factory of Art - www.fabrykasztuki.org

S. T. Chorea - www.chorea.com.pl

Projects:

Fotofestiwal - www.fotofestiwal.com

£ód¼ Design - www.lodzdesign.com

Zona Sztuki Aktualnej - www.zona-art.pl