Projects                            
  About The Foundation
 

Goals                                   

  Texts                         
  Gallery                            
  Links                                 
  Contact                             
      TEXTS 
       
       
Texts: available only in polish

Magdaleny Kwiatkowskiej

- Era fotoreportera
- Szok nasz chleb powszedni
- Cywilizacja obrazka
- United death of Benetton
- Fotografia reklamowa
- Obraz świata w reklamie społecznej
- Kolory reszty świata
- Odpowiedzialność za czyny
- Reklama cierpienia

 

Krzysztof Candrowicz
- Continuum fotografii
- Historia fotografii

Tomasz Ferenc
- Prawda, przemoc, porządek
- Młotek fotograficzny
- Joel Peter Witkin i jego dyskurs z malarstwem
- Z szubienicą w tle